Regler & Villkor

Om våra kort

Alla kort är giltiga 12 månader från inköpsdatum.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid.

Alla kort är personliga

Simkorten gäller dig och din hund som är insimmad och kan inte delas med andra personer än av närstående familjemedlemmar i samma hushåll.

Överlåtelse av kort

Vi köper inte tillbaka kort. Om du av någon anledning inte har möjlighet att utnyttja ditt kort tiden ut kan du sälja det vidare. Det är då upp till dig att finna en köpare av kortet, men den nya kunden måste ta vårt simkörkort och/eller kunna uppvisa goda simkunskaper för att godkännas av hundsimmets ägare. Kontakta oss snarast om ni vill sälja vidare ett kort!

Allmänna ordningsregler

 • Inga ytterskor innanför skogränsen.
 • Tvätta av hunden både före och efter simning i poolen.
 • Inga lösa hundar i lokalen om där finns andra kunder och hundar.
 • Städa undan hundhår och leksaker efter er.
 • Anne-Lis Hundsim har full rätt att säga upp kunder som missbrukar dess regler.
 • Simning sker endast med egna hundar om inte annat överenskommits med oss. Fråga gärna om ni är osäkra!
 • Flera hundar får ej vistas samtidigt i poolen.
 • Glöm inte att du som hundägare alltid är ytterst ansvarig för din hund!
 • I och utanför våra lokaler gäller strikt hundägaransvar. Du som hundägare är alltid ansvarig för din hunds säkerhet och uppförande. Följ lokalens säkerhetsföreskrifter och visa andra hundar och hundägare hänsyn. Var särskilt uppmärksam då du anländer till och lämnar lokalen, då andra hundar kan vara på väg ut eller in. Se till att din hund inte springer lös i lokalen om andra kunder vistas där samtidigt.
 • Se till att din hund inte springer lös utanför lokalen med hänsyn till andra kunder och personer som vistas i närheten.
 • Rastning av hund sker utanför lokalens område. Och självklart plockar vi alltid upp efter våra hundar.