Vattentrask

Vattentrask är en metod inom hydroterapi som har blivit allt mer vanlig som rehabiliterings- och träningsmetod för hundar. Metoden tros kunna användas för att snabbt återfå funktion och styrka efter bland annat ortopediska och neurologiska skador (Jurek et al, 2009). Träningsformen kan användas för att öka muskelstyrka och förbättra konditionen, Samtidigt gör vattnet att risken för ytterligare skada minimeras då både belastningen på leder och fallrisken minskar (Levine & Millis, 2013). Andra möjliga effekter av vattentrask är ökad ledrörlighet, proprioception och balanskontroll (King et al, 2013).