Vattentrask

Vattentrask är en metod inom hydroterapi som har blivit allt mer vanlig som rehabiliterings- och träningsmetod för hundar, och tros kunna användas för att snabbt återfå funktion och styrka efter bland annat ortopediska och neurologiska skador (Jurek et al, 2009). Träningsformen kan användas för att öka muskelstyrka och för att förbättra konditionen samtidigt som vattnet gör att risken för ytterligare skada minimeras då både belastningen på leder och fallrisken minskar (Levine & Millis, 2013). Andra möjliga effekter av vattentrask är ökad ledrörlighet, proprioception och balanskontroll (King et al, 2013).